தேசியத் தலைவரின் சிந்தனை துளிகள்…!

0
91

சான்றோரைப் போற்றுவதும் கற்றோரைக் கௌரவிப்பதும் தமிழரகளாகிய எமது மரபு, எமது சீரிய பண்பாடு.

தமிழீழ தேசியத் தலைவர்

மேதகு வே.பிரபாகரன்

SHARE
தமிழ்த் தேசியத்தின் உரிமையின் குரலாய்.. உண்மையின் வெளிச்சமாய்.. இருக்க… உறுதி பூண்டுள்ள ஓர் இணையம்